Katajakangas.com
» METSÄSTYS
» RIISTANHOITO
» METSÄSTYSGALLERIA

Riistanhoito


Katajakankaalla on erikoistuttu peltoriistan hoitoon ja hoidon suunnitteluun.

Ensimmäiset kosteikot on suunniteltu 1990-luvun alussa ja siitä lähtien useita eri kohteita lähialueilla. Riistapeltoja on useita hehtaareita.

Yrityksellämme on peltoriistan ja luonnon monimuotoisuuden hoidon mallikohde.

Yrityksemme tarjoaa seuraavia palveluita riistanhoidon parissa:

- kosteikkojen suunnittelu- ja toteutuspalvelu
- peltoriistanhoidon suunnittelupalvelu
- opintoretkiä mallikohteisiin
- asiantuntijaluentoja kosteikko- ja peltoriista-aiheista

Olette sitten kiinnostunut yksin tai vaikka metsästysseurana niin ottakaa yhteyttä ja tutustutaan mahdollisuuksiinne kehittää riistanhoitoanne ja riistan viihtyvyyttä alueellanne.Hoidettujen metsäsaarekkeiden tärkeys peltomaisemassaVettä, suojaa ja ruokaa keskellä peltoaukeaa.


Montako lintua löydät kuvasta?

Muutamia kosteikoita odottamassa kultakauttansa: